LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie > Zamówienie publiczne powyżej 30 tys. euro o nazwie: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKÓW LIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

Godło Polski
  • (22) 834-21-57 centrala
  • (22) 834-40-22 centrala
  • (22) 834-06-87 centrala
  • (22) 834-86-58 sekretariat dyrektora

Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf)

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (pdf) 

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

Uwaga Wykonawcy zmiana terminu składania i otwarcia ofert (pdf)

 

2_Formularz_Cenowy zmiana SIWZ (pdf)

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (pdf)

5_ Istotne_postanowienia_umowy zmiana SIWZ (pdf)

Zamówienie publiczne powyżej 30 tys. euro o nazwie: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKÓW LIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj: Dostawy

e-mail: administracja@kusy.edu.pl

 

Data zamieszczenia postępowania: 23.11.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

1 Formularz Oferty.pdf

1 Formularz Oferty.doc

2 Formularz Cenowy.pdf

2 Formularz Cenowy.doc

3 Formularz Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

3 Formularz Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc

4 Formularz Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf

4 Formularz Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

5 Istotne postanowienia umowy.pdf

5 Istotne postanowienia umowy.docx

6 Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf

6 Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc

 Pliki do pobrania: http://www.kusy.edu.pl/filesection/zamowienie-publiczne-powyzej-30-tys-euro-o-nazwie-kompleksowa-dostawa-energii-cieplnej-do-budynkow-lix-liceum-ogolnoksztalcacego-mistrzostwa-sportowego-im-janusza-kusocinskiego

Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.