LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie > Rodzice

Godło Polski
  • (22) 834-21-57 centrala
  • (22) 834-40-22 centrala
  • (22) 834-06-87 centrala
  • (22) 834-86-58 sekretariat dyrektora

INFORMACJA

Oświadczenia proszę dostarczyć do sekretariatu dyrektora lub przesłać skan na adres e-mail szkoły: lo59@edu.um.warszawa.pl do dnia 20 października 2018 roku.

 Oferty ubezpiczeń: http://www.kusy.edu.pl/filesection/ubezpieczenie

Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

Data

Godzina

Temat

13.09.2018

17.30

 

 

Zebranie informacyjne z wychowawcami klas II i III  LO

18.30

Zebranie informacyjne z wychowawcami klas I LO i Gim

 

19.30

Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym. W pierwszej kolejności należy wskazać reprezentantów do rad oddziałowych (trójek klasowych) w głosowaniu tajnym. Następnie wybrać należy rodzica, który będzie przedstawicielem w Radzie Rodziców (z pośród rodziców wchodzących w skład rady oddziałowej).

18.10.2018

18.00

Dzień otwarty

 

22.11.2018

18.00

 

Zebranie z wychowawcami Gim i LO

 

20.12.2018

18.00

 

Dzień otwarty

24.01.2019

18.00

Zebranie z wychowawcami Gim i LO, informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej w gimnazjum i liceum. Podsumowanie pierwszego semestru.                                                                                       

14.03.2019

18.00

 

Zebranie z wychowawcami Gim i LO, informacja o przewidywanym nieklasyfikowaniu oraz przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach
i  przewidywanych rocznych  nagannych ocenach z zachowania w klasach III LO. Poinformowanie  uczniów  o ocenach zgodnie ze Statutem.                                                                                                                   

4.04.2019

18.00

 

Zebranie z wychowawcami w klasach III LO  informacja o przewidywanych rocznych  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klas III LO. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem. Dzień otwarty dla Gim, I, II LO

16.05.2019

18.00

 

Zebranie z wychowawcami Gim i LO, informacja o przewidywanym nieklasyfikowaniu oraz przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach
i  przewidywanych rocznych  nagannych ocenach z zachowania w klasach Gim
i LO. Poinformowanie  rodziców o proponowanych  ocenach zgodnie ze Statutem.

6.06.2019

18.00

Zebranie z wychowawcami Gim i LO informacja o przewidywanych rocznych  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klas Gim i LO. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach zgodnie ze Statutem

 


 

Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.