LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie > Projekt "Pogodny Kibic"

Godło Polski
  • (22) 834-21-57 centrala
  • (22) 834-40-22 centrala
  • (22) 834-06-87 centrala
  • (22) 834-86-58 sekretariat dyrektora

Projekt „Pogodny Kibic”
zaplanowano do realizacji w naszej szkole
od września 2011 roku

            Naszym głównym celem w projekcie jest zwiększenie bezpieczeństwa imprez poprzez wywoływanie i promowanie pozytywnej postawy kibiców. Dla osiągnięcia tego założenia będziemy dążyć do realizacji celów pośrednich.

Pierwszy z nich to promowanie właściwych zachowań poprzez wypowiedzi autorytetów sportowych na temat znaczenia dopingu dla sukcesu sportowego. Chcemy, aby wzorce przekazane przez znanych sportowców dotarły do jak najszerszego kręgu odbiorców podczas spotkań bezpośrednich jak również za pośrednictwem mediów, co stanowi nasz drugi cel: poprawa wizerunku medialnego kibiców i zaoferowanie dziennikarzom innych tematów niż bójki, przemoc i wulgaryzmy.

Trzeci cel to prezentowanie i wskazywanie zalet zdrowej, sportowej rywalizacji w ramach zasad fair play. Cel ten osiągniemy poprzez zorganizowanie grupy „pogodnych kibiców”, którzy podczas widowiska sportowego będą prezentować zachowania pozytywne, prosportowe. Chcemy, żeby był to klub otwarty, ale elitarny, dzięki temu osiągniemy również czwarty cel jakim jest podniesienie samooceny kibica, który będzie mógł się identyfikować z innymi zachowaniami na stadionach i czuć się lepiej w grupie pozytywnej niż agresywnej. Ważnym celem jaki chcemy również dzięki tym działaniom osiągnąć to budowanie więzi ponadklubowych i nawiązywanie relacji między kibicami różnych drużyn, niwelując wzajemną ksenofobię.

Działania chcemy prowadzić wokół grupy co najmniej 10 – 20 młodych kibiców, którzy są uczniami Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. J. Kusocińskiego w Warszawie. W celu sprawnego przeprowadzenia projektu planujemy wyselekcjonowanie ok. 50 zaangażowanych uczestników. Uczniowie Ci dobrani według łagodnych, ale emocjonujących kryteriów (klub elitarny, ale otwarty) ubrani będą w koszulki z logiem projektu, wyposażeni w transparent i gadżety promocyjne. W trakcie widowiska będą kibicować efektownym akcjom niezależnie od drużyny, która je przeprowadza, śpiewając i skandując teksty dobrane pod kątem tworzenia pozytywnej atmosfery. Połowę z nich będzie stanowić grupa taneczna cheerleaders wzbogacająca widowisko o elementy ruchowe, taneczne. Pogodni kibice będą stanowić doskonałą oprawę do meczów o różnym charakterze i znaczeniu, nie ograniczając się jedynie do piłki nożnej.

Rekrutacja do grupy rozpocznie się we wrześniu 2011 roku. W pierwszej fazie testowania planujemy wystąpić w trzech wydarzeniach sportowych o randze dzielnicowej i miejskiej, tak, aby do końca października mieć gotową grupę przygotowaną do zaprezentowania szerszej publiczności.

Od października do maja chcemy wystąpić w 12 imprezach sportowych różnego typu, w trakcie których będziemy prezentować nasz program.
W tym czasie chcemy również sprawą zainteresować media lokalne i ogólnokrajowe.

Równolegle planujemy zorganizowanie trzech spotkań z autorytetami sportowymi.

Jesteś uczniem naszej szkoły? Chcesz brać udział w projekcie?

Zgłoś się do pana Marcina Przeździeckiego /zapisy w sekretariacie uczniowskim/.

Wszystkich chętnych zapraszamy!!!

Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.