Godło Polski
  • (22) 834-21-57 centrala
  • (22) 834-40-22 centrala
  • (22) 834-06-87 centrala
  • (22) 834-86-58 sekretariat dyrektora

Witaj w naszej szkole !

Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego
Kontakt tel.
centrala: 834 21 57 wew
(33 gimnazjum, 35 lo) sekretariat uczniowski,
(48) pokój nauczycielski

(22) 834-86-58 SEKRETARIAT DYREKTORA      

(22) 834-21-57 wew 67 WICEDYREKTOR ds. SPORTU   (22) 834-21-57 lub (22) 834-06-87, SEKRETARIAT UCZNIOWSKI

 


Dla klas I gimnazjum,

Podręczniki szkolne na rok 2016/2017 udostępnia szkoła.


 


Dla kandydatów do internatu wniosek >>

Rekrutacja 2016/2017

I. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. (Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1942)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/1942

II. ZARZĄDZENIE Nr 8 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/9749,Zarzadzenie-nr-8-z-dnia-12-lutego-2016-r.html

III. ZARZĄDZENIE N 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok

szkolny 2016/2017.

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/9696,Zarzadzenie-nr-6-z-dnia-27-stycznia-2016-r.html

Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie -  Dyscypliny Sportowe 2016/2017

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Terminy prób sprawnościowych


Informacja! (zmiana siedziby szkoły)

Zgodnie  z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy podjętej w dniu 19 marca 2009 r. Zespół Szkół Sportowych nr 50 zmienia swoją siedzibę mieszczącą się przy ul. Zuga 16 na ul. Lindego 20.

Powyższa zmiana dotyczy terminu od 1 września 2009 r.

Dyplom uznania

Jako wyraz uznania otrzymaliśmy dyplom za znakomite przygotowanie maturzystów do podjęcia studiów
w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w roku akademickim 2007/2008, 2008/2009 oraz 2009/2010.

 

Nasza Szkoła (LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego) należy do Warszawskiego Systemu Szkół Wspierania Uzdolnionych. W Roku 2013 uzyskała Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych i do Roku Szkolnego 2013/2014 r. realizuje  Szkolny Program Wspierania  Uzdolnionych. Celem głównym jest tworzenie warunków niezbędnych do rozpoznania i rozwijania uzdolnień oraz wszechstronny rozwój każdego ucznia, a także wskazanie sposobów wykorzystywania uzdolnień indywidualnych.

SPWU daje możliwość rozpoznania, a następnie rozwijania wszelkich zainteresowań, pasji i uzdolnień w ramach wszystkich szkolnych przedmiotów. Program ma na celu wzbudzanie wewnętrznej motywacji i budowanie w uczniach wiary w swoje możliwości oraz działania mające pomóc uczniom w pogodzeniu tych pasji, uzdolnień i zainteresowań z nauką, a także promowanie uczniów uzdolnionych w szkole i poza nią. Ma również służyć przygotowaniu uczniów do dalszych etapów rozwoju ich zdolności.


Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.